Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace je zřízena Statutárním městem Jihlava jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). Škola má 140 dětí v předškolním vzdělávání, 450 žáků základní školy a 70 zaměstnanců.

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem od dvou let věku podle předškolního vzdělávacího programu Mateřská škola na Slunci.

Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům ve věku 6 - 15 let podle školního vzdělávacího programu Základní škola Na Slunci.

Systematické vzdělávání dětí a žáků v oblasti cizích jazyků a počítačové gramotnosti je samozřejmostí.

Budova školy a areál zdraví

Škola se nachází uprostřed městské části Na Slunci na okraji Jihlavy. V těsném sousedství je oddychová zóna lesoparku s vodní nádrží Stará Plovárna. Uvnitř pavilonového komplexu budovy je 22 učeben vybavených audiovizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačová pracovna, odborná učebna přírodních věd, odborná fyzikální učebna, hudebna, univerzální dílna kovo-dřevoobráběcí, cvičný byt s kuchyňkou, knihovna se studovnou, posilovna, kabinety, depozitáře sbírek učebních pomůcek, sborovna, ostatní sociální zařízení. V pavilonu tělesné výchovy jsou k dispozici dvě tělocvičny. Chodby jsou vybaveny tak, aby plnily zároveň funkci výstavní síně žákovských výtvarných prací i funkci relaxačního přestávkového prostoru.

Areál zdraví má rozlohu téměř dva hektary. Slouží nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovnímu využití obyvatel městské části Na Slunci. Rozsáhlý areál je vybaven sportovišti, hřištěm s umělým povrchem, minigolfovým hřištěm.

V roce 2015 byl spuštěn provoz šesti tříd mateřské školy ve zcela nových prostorách. Jedno oddělení je i pro dvouleté děti. MŠ má své oddělené hřiště s moderními herními prvky.

Školní jídelna zajišťuje obědy pro všechny děti, žáky školy i zaměstnance. V jídelně je 160 míst k sezení, moderní architektonické řešení prostoru zaručuje dokonalé odhlučení a příjemné posezení při obědě.