Aktivity školy

Mateřská škola

Mateřská škola má šest tříd. Všechny třídy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou. Dětem je věnována intenzivní péče v oblasti logopedie, mohou také využívat školní tělocvičny, kde se jim věnuje kvalifikovaný sportovní trenér. V MŠ probíhá také výuka angličtiny.

Základní škola

Úzká spolupráce mezi MŠ a ZŠ dětem podstatně usnadňuje přechod do základní školy. Mezi hlavní znaky patří výuka angličtiny již od 1. ročníku a možnost všeobecné sportovní přípravy v rámci školní družiny. Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou. Po vyučování škola nabízí bohaté možnosti volnočasových aktivit v zájmové školní družině a ve školním klubu.

Školní družina

ŠD disponuje dostatečnou kapacitou pro všechny žáky na 1. stupni ZŠ. V ceně ŠD je i bohatá nabídka kroužků bez další platby. Žáci ve školní družině tráví hodně času v rozlehlém školním areálu.

Školní klub

Slouží žákům k aktivnímu trávení volného času v době mimo školní vyučování, rozvíjí všestrannou tělesnou zdatnost žáků, umělecké dovednosti, jazykové schopnosti, přírodovědné, zdravotní či dopravní znalosti, rozšiřuje dovednosti práce na počítačích. Žáci programují robotické stavebnice.

O škole

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace je zřízena Statutárním městem Jihlava jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). Škola má 447 žáků na ZŠ, 122 dětí v MŠ a 70 zaměstnanců. Poskytuje předškolní vzdělání dětem od dvou let a základní vzdělání žákům ve věku 6 - 15 let.